Zonnepanelen ín en niet op je dak

Al jaren laten mensen zonnepanelen op hun dak installeren en mondjesmaat worden er ook nieuwbouwhuizen standaard van zonnecellen voorzien. Tot nu toe waren dat altijd installaties die bovenop het bestaande dak kwamen, maar wat als het dak zelf een zonnepaneel wordt? Met het project SolarBEAT van het Solar Energy Application Centre (SEAC) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) worden de daken van de toekomst getest.

http://www.kennislink.nl/publicaties/zonnepanelen-in-en-niet-op-je-dak

Bron: www.kennislink.nl

Energiefonds Overijssel bestaat 2 jaar

Op 16 januari jongstleden vierde het Energiefonds Overijssel haar 2 jarig bestaan.

De gebeurtenissen vonden plaats in het schaatscafé “Nova Zembla” van kunstijsbaan “De Sheg” in Deventer. Tijdens deze informele bijeenkomst is stilgestaan bij de diverse projecten die reeds zijn gerealiseerd met middelen uit het fonds. Zoals onder meer de Wooncorporaties en hun succesvolle energiebesparende projecten. De woningcorporatie met de duurzaamste projecten zijn dan ook terecht even in het zonnetje gezet.

2 jaar EFO shegDagvoorzitter Dorine Putman, ambassadeur van Energiefonds Overijssel Dorine Putman sprak met schaatsers Erben Wennemars, Erik Hulzebosch en Marnix ten Kortenaar over hún bijdrage aan een duurzaam Overijssel

Met Gedeputeerde van de provincie Overijssel Eddy van Hijum en directeur van het Energiefonds Overijssel Bas-Jan Blom werd teruggeblikt op de afgelopen twee jaren en ook vooruit gekeken naar de toekomstverwachtingen van Energiefonds Overijssel.

Onderzoek Sociale veiligheid Deventer Ziekenhuis komt tot een einde.

Begin volgende maand zullen de resultaten van het onderzoek betreffende de sociale veiligheid rond om de parkeergarages van het Deventer Ziekenhuis worden gepresenteerd.

Het doel van het Deventer Ziekenhuis is:

“een prettig en veilig woon-en werkklimaat realiseren in het gebouw en op het terrein voor personeel, patiënten en bezoekers, rekening houdend met mogelijkheden voor besparing  van energiekosten en de voorbeeldfunctie van het DZ naar het publiek uit oogpunt van energiebeleid”.