Waarden

PeterDruckerCultureStrategyBreakfast1Wij geloven in het organiseren van gedreven mensen vanuit de overeenkomstige waarden een onderneming die niet door regels en procedures wordt gedreven maar door haar mensen en waarden. Impliciet zeggen we hiermee dat wij onze mensen als onze grootste asset beschouwen. Dit horen we al enige decennia lang in diverse boardrooms, maar toch staat personeel nog steeds uitsluitend bij de kosten op de resultatenrekening en niet bij de bezittingen op de balans.

Vertrouwen
vertrouwenVertrouwen is een van de meest fundamentele waarden in menselijke relaties en daarmee dus ook in zakelijke relaties. Dat geldt voor iedereen. De reden dat wij vertrouwen toch expliciet opnemen als een drijvende kracht voor ons handelen is omdat wij zien dat in een turbulent tijdperk als de onze vertrouwen sterk op de proef wordt gesteld. Mensen voelen zich kwetsbaarder en hebben daarmee vaak de neiging om zichzelf te willen beschermen, een muur op te trekken en dus uit verbinding te gaan. Het vergt lef om volledig open in ‘de storm’ te blijven staan, in het vertrouwen dat je sterk genoeg bent, er geen misbruik wordt gemaakt van je kwetsbaarheid en dat als je vertrouwen geeft je het 9 van de 10 keer ook terugkrijgt.

Eenvoud
eenvoudEverything Should Be Made as Simple as Possible, But Not Simpler”. Wij vinden het van belang om zaken zo simpel mogelijk te houden, omdat als zaken over-complex worden lijken ze minder effectief te worden en dan ervaren we vaak dat ‘de energie er uit gaat’.Aan de andere kant neigen we er ook naar om zaken te simplificeren om ze begrijpelijk en beheersbaar te houden, maar daarmee verliezen we essentiële zaken in het proces. Bij eenvoud gaat het dus om het terugbrengen tot de essentie.

Realiseren
realiserenIts all about execution! Het gaat dus om de feitelijke realisatie en we zien dus ook een verschuiving in waardering van de mensen die het bedenken naar de mensen die het (bedenken en) doen. Daarmee niet gezegd hebbende dat we in de afgelopen eeuwen niets gepresteerd hebben. De piramides van Gizeh zijn een duidelijk voorbeeld van waar mensen toe in staat zijn. Echter een verschuiving van het denken van uit macht, schaarste en hiërarchie naar denken vanuit kracht, overvloed en co-makership maakt dat de manier waarop mensen beloond worden voor hun werk uiteindelijk in lijn komen met de werkzaamheden, de risico’s en de resultaten. Het is dus van belang om intrinsiek ook de juiste waarde toe te kennen aan de feitelijke realisatie van zaken en niet slechts het idee.

Begrijpen
begrijpenWij zijn van mening dat het heel belangrijk is om mensen en dingen echt te begrijpen. Echt te snappen hoe het zit. Begrijpen is belangrijker dan begrepen worden. Daarom luisteren we op alle niveaus. Dit wil zeggen luisteren met ons hoofd, hart en buik. Wat niet wil zeggen dat we niet begrepen willen worden, maar geeft aan waar de prioriteit ligt. Dit vormt ook een fundamentele basis voor onze acquisitiestrategie. Om iets te kunnen betekenen voor klanten is het van primair belang dat wij haar begrijpen en niet omgekeerd. Wie de persoon aan de andere kant van de tafel is en waar liggen haar behoeftes.

Innoveren
innoveren 1Verbeteren, ontplooien of ontwikkelen is een belangrijke waarde omdat het de basis vormt van ons huidige bestaan, tevens uitgangspunt is voor verdere ontwikkeling. Altijd is en altijd zal zijn. Wij beschouwen het als een van de meest fundamentele krachten die er is in het universum en een belangrijk (voor)waarde om te verbinden en om energie te geven. Het is dus ons streven om continue te verbeteren, of het nu om producten, sociale constructen of waarden gaat.

innoveren 2De levensduur van organisaties zal afnemen naarmate de snelheid van innovaties toeneemt. Als de verbanden losser worden dan moet je ‘samenwerken gaan organiseren’ in plaats van in organisaties gaan samenwerken. Innovatie vind dus niet alleen plaats op het gebied van producten en diensten, maar zeker ook op het niveau van organiseren.

Nieuwsgierig
nieuwsgierigWillen weten, willen snappen hoe dingen werken, waarom ze zijn hoe ze zijn is de belangrijkste eigenschap van een onderzoeker. Steeds opnieuw kijken naar wat we zien, steeds anders kijken en als we denken dat we het goed zien opnieuw kijken. Alle aannames ter discussie stellen. Het kinderlijke “waarom” blijven herhalen tot dat we de essentie te pakken hebben.The voyage of discovery is not in seeking new landscape, but in having new eyes (marcel proust).

Durven
durvenDurven te gaan waar we nog niet zijn geweest. Durven dingen los te laten ook al weten we nog niet helemaal waar we ons dan wel aan vast kunnen houden, maar in het vertrouwen dat die inzichten komen als we ze nodig hebben en dat we beschikken over de capaciteiten om effectief met de nieuwe omstandigheden om te gaan.

Enthousiasme
enthousiastEnthousiasme geeft energie en dat is waar wij voor staan. Enthousiasme is besmettelijk en maakt het werk zoveel leuker voor onze partners en onszelf. Enthousiasme en humor maken dingen lichter en zorgt er voor dat we onszelf ook kunnen blijven relativeren. Dit is ook nodig om anders te blijven kijken naar wie we zijn en wat we doen.

Neutraal
neutraalWij vinden het belangrijk om te denken en handelen vanuit de belangen van de klanten en onze relaties staan daarin centraal. Dit betekent ook dat wij er heel bewust voor hebben gekozen en in de toekomst voor zullen waken dat we neutraal en onafhankelijk staan ten opzichte van producten, diensten en leveranciers. Dat wat goed is voor de ene klant hoeft nog niet meteen goed te zijn voor de andere.