Energie in Actie

energie-oplossingen bedenken en dan vooral: doen!

logo_volledig_klein_bijgesneden

…economisch verantwoorde effectieve energie(kosten)besparing, duurzaamheid en comfort.

Energie in Actie (kortweg: EiA) adviseert en begeleidt bij reductie van energieverbruik. We laten zien dat lagere energiekosten verenigbaar zijn met gelijkblijvend of beter comfort. Als onafhankelijk bedrijf beoordelen we de realistische mogelijkheden van verlaging van het energieverbruik, schone energie en schone materialen. U wilt resultaat en geeft het kader aan, wij zorgen ervoor dat daadwerkelijk te behalen. Want dát is de missie van Energie in Actie.

Meten en berekenen. U wilt weten welke maatregelen het beste besparingsresultaat geven in uw situatie, maatwerk dus. Door meten&berekenen maken wij u dat snel duidelijk. Energie in Actie heeft een brede kennis&kunde en adviseert op basis van feiten, zowel voor particulieren als bedrijven, zowel voor onroerend goed als mobiliteit.

Hands-on. Wij helpen u hands-on flink minder energie te gebruiken, dus het besparen begint meteen, b.v. door een betere afstemming van apparaten op uw leef- en werkritme. Of door slimme energiespaarders te monteren. Bijna altijd is het mogelijk ter plekke al vele procenten winst te halen. Resultaat: uw maandlasten dalen direct.

Persoonlijk. In een onthaast gesprek komen uw ambities voor energiebesparing aan de orde: gaat het u om kostenreductie, comfort en gezond binnenklimaat, of minder (fossiele) energie gebruiken? We stemmen de mogelijkheden daarop optimaal af, zowel technisch als financieel. Met een aantrekkelijk pakket maatregelen proberen we u te verleiden tot acties die uw verwachtingen mogelijk zelfs te boven gaan. En: u houdt altijd zelf de regie. O.a. met “Architect op visite” (architectopvisite.nl) wordt hieraan invulling gegeven.

De klantenkring is divers: gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, diverse bedrijven, scholen en vele particulieren. Thema’s: haalbaarheidsonderzoek en ontwikkeling van energieconcepten voor renovatie en nieuwbouw t/m nul-energie-woning, coaching naar energiebewust gedrag, energiescans en diagnostische scan, second opinion en technisch (faal)onderzoek, presentaties, groene automotortuning, expertise in productontwikkeling.